Selectează o Pagină

Definition of the problem, needs assessment and objectives of the project

Dezvoltarea tehnologiei În ultimii ani a crescut nevoia unei protecții sporite a datelor cu caracter personal, deoarece partajarea și colectarea datelor au crescut exponențial, iar informațiile personale, făcute publice de către cetățeni, continuă să crească. În plus, integrarea economică și socială, o consecință directă a funcționării pieței, a dus la o creștere considerabilă a fluxurilor de date transfrontaliere, chiar și la nivel digital, necesitând asigurarea unui nivel mai ridicat de protecție.

Regulamentul privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679) și Directiva privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul combaterii infracțiunilor (Directiva UE 2016/680) va permite actualizarea și armonizarea cadrului de protecție a datelor în următoarele domenii:

Evoluția tehnologică

Aflați mai multe

dezvoltarea tehnologică constantă a făcut necesară înlocuirea cu alte generații a unor metode de colectare, prelucrare și utilizare a datelor cu caracter personal depășite.

Date de dimensiuni mari (Big Data)

Aflați mai multe

de multă vreme, datele de dimensiuni mari reprezintă o sursă valoroasă de informații; datorită noilor tehnici de re-identificare, potențialul acestora se extinde și la date anonime și nu se rezumă numai la cele adecvate pentru a identifica o persoană; informațiile detaliate care rezultă din utilizarea acestor date pot aduce atingere vieții private a persoanei vizate.

Dreptul de a fi uitat

Aflați mai multe

începând cu hotărârea Curții de Justiție din 13 mai 2014, cererile de dezindexare a articolelor au supraîncărcat „birourile” Google și cele ale autorităților responsabile de protecția vieții private. Protecția „dreptul de a fi uitat“ implică repercusiuni asupra dreptului la libertatea de exprimare și de informare. Problema este foarte delicată deoarece, prin contrapunerea a două drepturi fundamentale – pe de o parte, protecția datelor și, pe de altă parte, dreptul la exprimare – cumpănirea intereselor, care din când în când trebuiesc echilibrate, nu poate fi discreționară, dar trebuie să răspundă unor criterii precise (de exemplu, lipsa de interes public în recepționarea știrilor și nu actualitatea acestora).

Rețea socială

Aflați mai multe

datorită utilizării pe scară largă a rețelelor sociale, autoritățile publice au subliniat în repetate rânduri importanța sensibilizării utilizatorilor cu privire la faptul că utilizarea socială, așa cum de multe ori se întâmplă pe Facebook, are impact asupra reputației persoanelor și a relațiilor personale, ducând la o suprapunere între viața reală și viața digitală. În plus, odată introduse, datele scapă de sub controlul persoanelor la care se referă, și împiedicarea diseminării sau obținerea unei eliminări devine aproape imposibilă; de multe ori datele sunt stocate pe serverele companiei care oferă serviciul, care le pot utiliza în scopuri comerciale, în scopuri de marketing și în realizarea de profile. Prin urmare, riscurile care apar nu se limitează la o încălcare a dreptului la confidențialitate, informațiile publicate pot fi, de asemenea, folosite pentru a comite furturi de identitate, de identificare a parolelor sau a altor date de acces.

În acest scenariu, o altă situație corespunde faptului că normele privind protecția datelor cu caracter personal în Europa nu sunt aceleași cu cele aplicabile în afara teritoriului Uniunii Europene.

În Europa, dreptul la protecția datelor cu caracter personal este recunoscut ca un drept fundamental (Tratatul de la Lisabona și Carta UE a drepturilor fundamentale) și problema apare atunci când coordonatorul operatorului de date se află pe teritoriul unui stat care nu prevede o disciplină garantată în aceeași măsură. Prin urmare, Regulamentul nr. 2016/679 conține o clauză care va depăși problema „ce drept trebuie aplicat“ în cazul diferitelor reglementări, prin stabilirea unei discipline unice pentru orice persoană care oferă bunuri și servicii oricărui cetățean al Uniunii Europene, chiar dacă nu s-a stabilit pe teritoriul său.

Din aceste considerente s-a născut ideea proiectului Safe Harbor, ce caută să abordeze problema delicată de formare juridică a practicienilor în domeniul dreptului european, pentru a spori cunoștințele de drept material și procedural al UE în domeniul specific al dreptului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru o mai bună armonizare cu sistemele juridice naționale ale statelor membre.