Επιλογή Σελίδας

Safe Harbor

An EU operation to tackle gaps in cross-border cooperation of training providers

Safe Harbor

Το έργο «Safe Harbor» επιδιώκει να ενισχύσει τη γνώση της νέας νομοθεσίας περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε δικηγόρους και άλλους νομικούς που συνδέονται με τη δικαστική εξουσία, διότι καλούνται κυρίως να εφαρμόζουν και να ερμηνεύουν το νόμο προκειμένου να προστατεύουν τους πολίτες από παραβιάσεις ή καταπάτηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

στόχοι

Να συνεισφέρει

στην αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ και της Οδηγίας 2016/680 της ΕΕ

Να ενημερώσει

τους δικηγόρους και τους άλλους νομικούς για τον Κανονισμό 2016/679 της ΕΕ και την Οδηγίας 2016/680 της ΕΕ

Να βελτιώσει

τη διασυνοριακή συνεργασία των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Να διευρύνει

την προσφορά γενικής κατάρτισης στη νομοθεσία της Ε.Ε.

Το έργο Safe Harbor

έχει ως στόχο να καλύψει τα κενά στη συνεργασία μεταξύ των φορέων παροχής κατάρτισης και συνεπώς στην ευρωπαϊκή νομική κατάρτιση για όσους το ζητούν. Ως εκ τούτου, προτείνει την τυποποίηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της νομικής κατάρτισης, ιδίως σε έναν «ευαίσθητο» τομέα, όπως η προστασία δεδομένων, η ερμηνεία του οποίου γίνεται πιο δύσκολη καθημερινά, εξαιτίας της ανάπτυξης της τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η καινοτομία του έργου συνίστανται στην κατάρτιση νομικών σε έναν τομέα δικαίου που έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές (ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης του κανονισμός και της οδηγίας), με τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

τα τελευταία χρόνια έχει εγείρει την ανάγκη μεγαλύτερης προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς η ανταλλαγή δεδομένων και η συλλογή δεδομένων έχουν αυξηθεί εκθετικά και οι προσωπικές πληροφορίες που δημοσιοποιούν οι πολίτες εξακολουθούν να αυξάνονται.

Ο κανονισμός για την προστασία των δεδομένων (κανονισμός 2016/679 της ΕΕ) και η οδηγία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την καταπολέμηση των αξιόποινων πράξεων (οδηγία 2016/680 της ΕΕ) θα επιτρέψουν την επικαιροποίηση και εναρμόνιση του πλαισίου προστασίας δεδομένων σε ορισμένους τομείς.

The partners

Codacons

CODACONS

Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori, ITALY

Consumers' Protection Center

KEPKA

Consumers' Protection Center, GREECE

Progeu

PROGEU

Progress in European Union - Istituto per lo sviluppo, ITALY

InfoCons

INFOCONS

Asociație pentru Protecția Consumatorilor, ROMANIA

Universiteti i Shkodres Luigj Gurakuqi

Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

ALBANIA

EBIT

EBIT

Scuola di formazione e perfezionamento per la Pubblica Amministrazione, ITALY

Asociacija Vartotoju balsas

Asociacija Vartotoju balsas

LITHUANIA

Sapienza Università di Roma

Sapienza Università di Roma

ITALY

with the financial support of the European Commission - Directorate General Justice

This website was funded by the European Union’s Justice Programme (2014-2020)

The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.