În Europa, dreptul la protecția datelor cu caracter personal este recunoscut drept un drept fundamental (Tratatul de la Lisabona și Carta drepturilor fundamentale a UE) și problema apare atunci când șeful controlorului de date se află în state care nu au un disciplina în egală măsură justificată. Prin urmare, Regulamentul nr. 2016/679 conține o clauză care va depăși problema „ce drept de aplicare” în cazul reglementărilor diferite, prin instituirea unei singure discipline la care orice persoană care oferă bunuri și servicii oricărui cetățean al Uniunii Europene, chiar dacă nu este stabilită pe teritoriul său.

Din aceste motive, se naște ideea proiectului SAFE HARBOR, care urmărește să abordeze problema delicată a pregătirii juridice a practicienilor juridici europeni, pentru a spori cunoștințele de drept procedural și substanțial ale UE în domeniul specific al dreptului la prelucrarea datelor cu caracter personal , pentru o mai bună armonizare cu sistemele juridice naționale ale statelor membre.

Acest curs de e-learning se adresează avocaților, executorilor judecătorești, ofițerilor de protecție a datelor și altor profesioniști legali legați de sistemul judiciar, chemați în primul rând să aplice și să interpreteze legea pentru a proteja cetățenii de abuzuri, încălcări sau vătămări ale drepturilor lor fundamentale.

 

 

Dacă aveți întrebări despre curs, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați prin e-mail: helpdesk-romania@safeharbor-project.eu

 

Course Information

Enrollment

FREE